Ang Kiss ni Rodin

Unsa ang gugma?

Ang gugma, paghigugma man sa uban o ang paghigugma, naghimo kanato nga mobati nga konektado, luwas, kompleto, giamuma, masaligon, malinawon, buhi, mamugnaon, gihatagan ug gahum ug tibuok. Kini nagdasig sa mga magbabalak, musikero, artista, magsusulat ug mga teologo sulod sa liboan ka tuig. Apan unsa ang gugma?

Kini ang labing sukaranan nga puwersa sa emosyon sa tanan kanato. Ang kaatbang niini mao ang kahadlok, nga makita sa daghang porma sama sa kasuko, kayugot, kasina, depresyon, kabalaka ug uban pa.

Aron makakaplag pa og dugang nga gugma, kini makatabang nga masayran nga ang sekswal nga tinguha ug gugma, sa pagsabut sa pagkahiusa, gihimo sa duha ka managlahi, apan nalambigit nga mga sistema sa utok. Mahimong mabati naton ang relasyon sa usa ka higala apan wala'y sekswal nga tinguha alang kaniya. Makabaton kita og sekswal nga tinguha alang sa usa ka tawo nga walay pagbati nga nagkasuod. Ang usa ka himsog nga pagkabalanse sa tinguha ug panaghiusa mao ang labing maayo nga basehan alang sa usa ka malungtarong, malipayon, sekswal nga relasyon. Ang duha mao ang natural nga mga ganti.

Ang natural o pangunang ganti mao ang pagkaon, tubig, sekso, mahigugmaong relasyon ug bag-o nga butang. Gipasagdan namo sila nga mabuhi ug molambo. Ang pagpangita niini nga mga ganti gipaaghat pinaagi sa tinguha o gana pinaagi sa neurochemical dopamine. Ang mga kinaiyanhon nga mga ganti naghatag kanato og usa ka pagbati sa kalipay sa pagkaon, pag-inom, paglalang, ug pag-amuma. Ang maong makapalipay nga mga pagbati nagapalig-on sa kinaiya aron nga kita gusto nga sublion kini. Ang sakit sa kinatibuk-an, ilabi na kon dugay, nagpapahawa kanato. Ingon niana ang atong pagkat-on. Ang matag usa niini nga kinaiya gikinahanglan alang sa kaluwasan sa mga espisye.

Ang pornograpiya nagapahimulos sa atong tinguha alang sa sekswal nga tinguha, ilabi na sa mga tin-edyer, nga walay paghatag sa pagtandog ug paghigugma. Ang pag-ubos sa daghan nga pornograpiya sulod sa usa ka yugto sa panahon mahimong mosangpot sa depresyon ug gani pagkaadik sa pipila ka mga tawo. Ang pagkat-on kon unsaon paghigugma sa kalinaw importante sa atong dugay nga kaayohan.

Ania ang usa ka dali ug sayon ​​nga giya aron masabtan ang katuyoan sa mga nag-unang neurochemical nga makahimo kanato nga mobati sa gugma. Hinumdomi ang imong unang halok?

Gugma Ingon nga Pagpamugos >>

Print Friendly, PDF & Email